ร่วมส่ง ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง สู่โรงเรียนฉลีกหนองมะแซว

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะครู นักเรียน และชุมชนร่วมส่ง นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว แม้จะเป็นอดีตผู้อำนวยโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาไปแล้ว แต่ภาพจำการเป็นผู้นำที่นำพาซึ่งการพัฒนารอบด้านใน 6 ปีที่ผ่านยังคงตราตรึงใจชาวเขียวส้มไม่รู้ลืม ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. | ปิดความเห็น บน ร่วมส่ง ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง สู่โรงเรียนฉลีกหนองมะแซว

6 ปี เส้นทางแห่งสายสัมพันธ์  ณ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ด้วยแรงใจแรงศรัทธา   มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 30 กันยายน 2564 วันสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษายัง โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ คณะครู นักเรียน ชนชุนบ้านภูมินิยม และชุมชนบ้านใกล้ ขอร่วมอำนวยอวยพรให้ให้ นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการนักพัฒนาเจริญในหน้าที่การงาน เป็นที่เคารพรักยิ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียน และชุมชน ภาพเพิ่มเติม

คุณงามความดี เก็บไว้ที่นี้ตลอดไป  ความรักที่มีให้ จะเก็บไว้ในใจตลอดกาล

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน., ร่วมชุมชน | ปิดความเห็น บน

ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา รร. สร้างลานกิจกรรมหน้าเสาธง

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาร่วมกับชุมชุนบ้านภูมิ ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันพัฒนาบริบทโรงเรียนให้พร้อมต่อการสร้างลานกิจกรรมหน้าเสาธง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระบะเมืองช้างตาม “โครงการกระบะเมืองช้างสานฝันแบ่งปันเพื่อน้อง ครั้งที่ 2” แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะน่าเป็นห่วง สภาพอากาศจะไม่อำนวย แต่การมุ่งมั่นนี้จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ เป็นภาพประทับใจให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสามัคคีนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณไปยังทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ร่วมชุมชน | ปิดความเห็น บน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา รร. สร้างลานกิจกรรมหน้าเสาธง

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา และผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันประชุมหารือ แนวทางการจัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประชุม, ร่วมชุมชน | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน