วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

งดเรียน On-Site 11 – 25 ส.ค. 64

โพสท์ใน ประกวด | ปิดความเห็น บน งดเรียน On-Site 11 – 25 ส.ค. 64

งดเรียน On Site

หนังสืออ้างอิง

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งดเรียน On Site

เรียนทางไกล 9-23 ก.ค. 64

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระรอก 3 ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงกว่าที่ผ่านมาทำให้ทาง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ดำเนินการสั่งปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-23 ก.ค. 64 เพื่อให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลตามเห็นสมควรในช่วงเวลานี้

โพสท์ใน ประกาศ | ปิดความเห็น บน เรียนทางไกล 9-23 ก.ค. 64