กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ประจำปีการศึกษา 2566

9 พฤศจิกายน 2566

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา และคณะครูร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ในแต่ละสนามแข่ง มีกิจกรรมการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้

1.การแข่งขัน คิดเลขเร็ว ป.1 – ป.3 สนามแข่งขันโรงเรียนสังขะวิทยาคม

2.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 – ป.3 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านขอนแตก

3.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1 – ป.6 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหลัก

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนภายในอำเภอสังขะ

8 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนภายในอำเภอสังขะ โดยการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมได้ทำเต็มที่อย่างที่สุดแล้ว ถึงแม้มีบางรายการที่ยังไม่ถึงฝัน แต่เราก็ไม่ย่อท้อต่อการแข่งขันในครั้งนี้ พวกเราจะนำไปพัฒนาตนเองละเตรียมความพร้อมในการแข่งขันสนามต่อไป

และขอขอบพระคุณ คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมให้กำลังใจและร่วมตัดสินการแข่งขันในวันนี้

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์คณะกรรมการอำนวยการและขอขอบคุณ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการแข่งขันสาระ คอมพิวเตอร์ ในนามของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1KH2FWkSjHCjgne4s0kkao2dgKNZ…

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนภายในอำเภอสังขะ

ประชุม เตรียมความพร้อมสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระ คอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้ดูแลและเตรียมสถานที่การแข่งขัน สาระ คอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ประชุม เตรียมความพร้อมสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระ คอมพิวเตอร์

เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ยินดีต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านในวันแรกของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการก้องเทพ ตุ้มทอง ได้ออกเยี่ยม พบปะคณะครูและนักเรียนในช่วงเช้าของการเรียนวันแรก

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน เปิดภาคเรียนที่ 2/2566