23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

โพสท์ใน วันสำคัญ | ปิดความเห็น บน 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

ยินดีต้อนรับ ผอ.ก้องเทพ ตุ้มทอง

7 ต.ค. 2564 ยินดีต้อนรับ นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการคนใหม่ ซึ่งย้ายมาโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในถิ่นฐานบ้านเกิด อ.สังขะ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดียิ่งที่ได้ผู้นำที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาให้เจริญงอกงาม คณะครูและชุมชมจะเป็นแรงกำลังร่วมพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้สืบไป ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน. | ปิดความเห็น บน ยินดีต้อนรับ ผอ.ก้องเทพ ตุ้มทอง

ร่วมส่ง ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง สู่โรงเรียนฉลีกหนองมะแซว

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะครู นักเรียน และชุมชนร่วมส่ง นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว แม้จะเป็นอดีตผู้อำนวยโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาไปแล้ว แต่ภาพจำการเป็นผู้นำที่นำพาซึ่งการพัฒนารอบด้านใน 6 ปีที่ผ่านยังคงตราตรึงใจชาวเขียวส้มไม่รู้ลืม ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. | ปิดความเห็น บน ร่วมส่ง ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง สู่โรงเรียนฉลีกหนองมะแซว