เผยแพร่ นวัตกรรม “PHATTANA MODEL ขับเคลื่อนความรู้ คู่ภูมิธรรม นำภูมิใจ ให้ภูมินิยมพัฒนา สู่โรงเรียนคุณภาพ”

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม “PHATTANA MODEL ขับเคลื่อนความรู้ คู่ภูมิธรรม นำภูมิใจ ให้ภูมินิยมพัฒนา สู่โรงเรียนคุณภาพ” นั้น

ในโอกาสนี้จึงขอเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน เผยแพร่ นวัตกรรม “PHATTANA MODEL ขับเคลื่อนความรู้ คู่ภูมิธรรม นำภูมิใจ ให้ภูมินิยมพัฒนา สู่โรงเรียนคุณภาพ”

25 พฤศจิกายน วันมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำลูกเสือและเนตรนารี ร่วมทำกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมใจกันกระทำการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ และถวายราชสดุดีแต่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพียงกันภายในโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา และร่วมกันบำเพ็ญสารธารณะประโยชน์ภายในโรงเรียน และบริเวณรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อทำความดีถวายแด่พระองค์ท่าน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน 25 พฤศจิกายน วันมหาธีรราชเจ้า

จากวันวาน ปี ๒๕๔๓ ถึง ปี ๒๕๖๖

“ภาพเก่า เรื่องราวในตำนาน วันวานที่คิดถึง”

จากวันวาน ปี ๒๕๔๓ ถึง ปี ๒๕๖๖

#23ปีแห่งความหลัง

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จากวันวาน ปี ๒๕๔๓ ถึง ปี ๒๕๖๖

ทำดี ทำได้ ทำทันที

“ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ”

🐯ทำดี ทำได้ ทำทันที🐯

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ดำเนินกิจกรรม ลูกเสือรุ่นใหม่ทำกิจกรรมลูกเสือ “ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” ทำดี ทำได้ ทำทันที กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเก็บกวาดขยะ บริเวณโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เพื่อฝึกเยาวชนให้มีความรู้ มีมานะ สามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม ภายใต้คติประจำใจของลูกเสือ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ทำดี ทำได้ ทำทันที