สารประชาสัมพันธ์ เมษายน 2564

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

โพสท์ใน วิชาการ, สารประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

วันเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะครูสำงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ได้จัดงาน “วันเชิดชูเกียรติครู” เพื่อเป็นการเสริมกำลังแรงใจแก่ครูผู้เสียสละ และอุทิศตนเพื่อการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา กับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 และ นางสาววัสลิกา สงวนดี ที่ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัติยา ทองเทียม และนางสาวมณีรัตน์ ศรีสิงห์ ที่ได้รับรางวัลฉลากเนื่องในวันนี้ ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน เครือข่าย | ใส่ความเห็น

ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เป็นอีกฤกษ์งามยามดีของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาที่จะได้ทำพิธีการจบการศึกษา “งานปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดที่ปีที่แล้วทำให้ไม่สามารถจัดงานปัจฉิมนิเทศได้ ปีนี้จึงได้จัดเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับทุกความตั้งใจของนักเรียนชั้น ป.6 เก็บภาพความประทับใจไว้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าครั้งหนึ่งเคยศึกษาที่นี้ ขอให้นักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วมีแต่ความสุข ความเจริญ เติบโตเป็นคนดีของชาติ และสังคม… ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1 โครงการเดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2563 ในช่วงเช้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ร่วมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนบ้านจารย์ ภายใต้ โครงการเดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น