การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา และผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันประชุมหารือ แนวทางการจัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประชุม, ร่วมชุมชน | ใส่ความเห็น

เยี่ยมครูผ่องศรี

วันที่ 14 กันยยน 2564 ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ใช้โอกาสนี้ในการเยี่ยมเยือน ครูผ่องศรี สาแก้ว อดีตครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อปี พ.ศ.2561 ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน., ร่วมชุมชน | ใส่ความเห็น

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ว21

ภาพเพิ่มเติม

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. นายยุธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ประธานประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. นายประชุม อุดหนุน
3. นายสงคราม รื่นรมย์
4. นางสำรวย รื่นรมย์
ได้เมินผลการปฏิบัติงานของ นายเจิรญทรัพย์ บอกประโคน นางสาวรัติยา ทองเทียม นางสาวสัสลิกา สงวนดี และนางสาวพนิตนาฎ แก้วมูล ตามเกณฑ์การประเมิน ว21 ทุกการประเมินผลคือ การสะท้อนผลการปฏิบัติงานอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะคงไว้ซึ่งคุณภาพการทำงาน ติดตามการดำเนินงานของคณะครู ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. | ใส่ความเห็น

งดการเรียนการสอน On-Site 26 ส.ค. – 9 ก.ย. 2564

หนังสืออ้างอิง

โพสท์ใน ประกาศ | ปิดความเห็น บน งดการเรียนการสอน On-Site 26 ส.ค. – 9 ก.ย. 2564