13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

โพสท์ใน วันสำคัญ | ใส่ความเห็น

ยินดีต้อนรับ ผอ.ก้องเทพ ตุ้มทอง

7 ต.ค. 2564 ยินดีต้อนรับ นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการคนใหม่ ซึ่งย้ายมาโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในถิ่นฐานบ้านเกิด อ.สังขะ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดียิ่งที่ได้ผู้นำที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาให้เจริญงอกงาม คณะครูและชุมชมจะเป็นแรงกำลังร่วมพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้สืบไป ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน. | ใส่ความเห็น

ร่วมส่ง ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง สู่โรงเรียนฉลีกหนองมะแซว

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะครู นักเรียน และชุมชนร่วมส่ง นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว แม้จะเป็นอดีตผู้อำนวยโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาไปแล้ว แต่ภาพจำการเป็นผู้นำที่นำพาซึ่งการพัฒนารอบด้านใน 6 ปีที่ผ่านยังคงตราตรึงใจชาวเขียวส้มไม่รู้ลืม ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. | ปิดความเห็น บน ร่วมส่ง ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง สู่โรงเรียนฉลีกหนองมะแซว

6 ปี เส้นทางแห่งสายสัมพันธ์  ณ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ด้วยแรงใจแรงศรัทธา   มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 30 กันยายน 2564 วันสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษายัง โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ คณะครู นักเรียน ชนชุนบ้านภูมินิยม และชุมชนบ้านใกล้ ขอร่วมอำนวยอวยพรให้ให้ นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการนักพัฒนาเจริญในหน้าที่การงาน เป็นที่เคารพรักยิ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียน และชุมชน ภาพเพิ่มเติม

คุณงามความดี เก็บไว้ที่นี้ตลอดไป  ความรักที่มีให้ จะเก็บไว้ในใจตลอดกาล

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน., ร่วมชุมชน | ปิดความเห็น บน