ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายธนาวุฒิ เกษแก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน. | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2566

วันพระ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันพระ โดยมีพระสวัสดิ์ ฐานวีโร วัดโนนสว่างวนาราม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้อบรมสั่งสอนและปลูกฝังให้นักเรียน เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมดังกล่าวไปบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันพระ

กิจกรรมสวดมนต์เย็นวันศุกร์

…เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีกิจกรรมสวดมนต์ช่วงเย็นก่อนกลับบ้านเพื่อพัฒนาจิตใจเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า “ภาวนา”…. โดยมีพระสวัสดิ์ ฐานวีโร วัดโนนสว่างวนาราม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้อบรมสั่งสอนและปลูกฝั่งให้นักเรียน เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอตั้งจิตอธิฐานให้โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกคนมีความสุขกายสุขใจ ห่างไกลจากโรคภัยตลอดปีและตลอดไปเทอญ

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมสวดมนต์เย็นวันศุกร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมมอบขวัญและกำลังใจ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมมอบขวัญและกำลังใจให้แก่ นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีความสุขในการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอกราบขอบพระคุณ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมอบขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและชุมชนในครั้งนี้

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมมอบขวัญและกำลังใจ