เข้าร่วมการเรียนการสอนออนไลน์ สรุปเนื้อหาเข้ม วิทย์-คณิตฯ จาก TRUE

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้เข้าร่วมเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่จัดขึ้นโดย TRUE ผ่าน Live สดทาง Vroom ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน True, เรียนรู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร