เรียงแถวเข้ามาดูสุริยุปราคา ณ ขภน. ?

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญของวงการการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ซึ่งบนฟ้าในตอนกลางวันได้เกิดปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า สุริยุปราคา

ซึ่งประเทศไทยสามารถมองเห็นสุริยุปราคาที่ไม่เต็มดวง เรียกว่า สุริยุปราคาบางส่วน ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาเองก็ได้จัดให้นักเรียนได้ดูสุริยุปราคาบางส่วนตามเครื่องไม้เครื่องมือที่หาได้ง่ายๆ อย่างเช่นหน้ากากกันแสงเชื่อม และด้วยความที่อุปกรณ์มีน้อยจึงทำให้นักเรียนเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อรอคิวชมสุริยุปราคาอย่างที่เห็น

ภาพที่ได้จากการมองผ่านหน้ากากกันแสงเชื่อม
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร