คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมโรงเรียน

เป็นเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนโดยมีนักเรียนเป็นเป้าประสงค์หลัก เช่น กินกรรมกีฬาสี การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศเป็นต้น ทั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทางหน่วยงานอื่น เช่น วัด ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนอื่นๆ

ร่วมส่ง ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง สู่โรงเรียนฉลีกหนองมะแซว

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะครู นักเรียน และ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. | ปิดความเห็น บน ร่วมส่ง ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง สู่โรงเรียนฉลีกหนองมะแซว

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ว21

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 คณะกรรมการป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. | ปิดความเห็น บน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ว21

วันไหว้ครู 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านภูมิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันไหว้ครู 2564

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้จัดกิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564