คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมโรงเรียน

เป็นเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนโดยมีนักเรียนเป็นเป้าประสงค์หลัก เช่น กินกรรมกีฬาสี การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศเป็นต้น ทั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทางหน่วยงานอื่น เช่น วัด ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนอื่นๆ

กีฬาสีภายใน “ภูมินิยมเกมส์” ครั้งที่ 4

ขอเชิญร่วมชมและเป็นกำลังใจในกีฬาสีภายใน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กีฬาสีภายใน “ภูมินิยมเกมส์” ครั้งที่ 4

ดำเนินการจัดซื้อเหล็กโครงหลังคา สร้างโดมอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายก้องเทพ ต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ดำเนินการจัดซื้อเหล็กโครงหลังคา สร้างโดมอเนกประสงค์

ดำเนินการใช้สื่อนวัตกรรมการอ่านการเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ดำเนินการใช้สื่อนวัตกรรมการอ่านการเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2566

คัดกรองการอ่าน – เขียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน คัดกรองการอ่าน – เขียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6