งดเรียน On Site

หนังสืออ้างอิง

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เรียนทางไกล 9-23 ก.ค. 64

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระรอก 3 ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงกว่าที่ผ่านมาทำให้ทาง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ดำเนินการสั่งปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-23 ก.ค. 64 เพื่อให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลตามเห็นสมควรในช่วงเวลานี้

โพสท์ใน ประกาศ | ใส่ความเห็น

อบรมการใช้งาน TrueVWorld และการใช้ Canva

วันพุธที่ 30 มิถุยายน 2564 คณะครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับการอบรมการใช้ TrueVWorld และการใช้งาน Canva เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณวิทยากรผู้ให้ความรู้ นางสาวศุภนิดา สุขสกล เจ้าหน้าที่ไอซีที ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน True | ใส่ความเห็น

โครงงาน ขจัดขยะด้วย Mr.E

วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ สำหรับโครงงานที่ส่งประกวดในครั้งนี้ โรงเรียนของเราได้จัดทำขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนจากกระบวนการ 3 ขั้นตอน จึงส่งประกวดภายใต้ชื่อ โครงงาน เรื่อง ขจัดขยะด้วย Mr.E ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประกวด | ใส่ความเห็น