สนุกสนานกับกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นับว่าเป็นกิจกรรมท้ายสุดของกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาที่จะได้ทดสอบความรู้ และทักษะที่ได้ร่ำเรียนมาในกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งปีการศึกษานี้แม้จะมีความติดขัดขัดข้องในเรื่องของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือภายในโรงเรียนเองทั้งลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นที่พึ่งพอใจของคณะผู้กำกับและ เหล่าลูกเสือทุกนาย ดังจะเห็นในภาพเหล่านี้ ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ใส่ความเห็น

มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ได้กับนักเรียน จำนวน 37 คน

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน., วิชาการ | ใส่ความเห็น

สัมภาษณ์ 100 ปี มูลนิธิ Connext ED

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กลุ่มบริษัททรูสัมภาษณ์ครูและชุมชนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จภายใต้การดูแลและสนับสนุนของทรู เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของ CP ผ่าน Vroom ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน True | ใส่ความเห็น

ผอ. มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน จากการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนทุกระดับชั้นที่ได้ผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพในด้านความรู้ของผู้เรียนหน้าเสาธง หลังจากการนิเทศภายในเครือข่าย ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน. | ใส่ความเห็น