การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

14 กันยายน 2565 ผอ.ก้องเทพ ตุ้มทอง ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ครั้งที่ 2 (1 ม.ย. 2565 – 30 ก.ย. 2565) ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู พร้อมทั้งการรับฟังปัญหาที่พบเจอ รวมถึงการสอบถามเรื่องการเรียนของนักเรียนของเราเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานที่รอบด้านทั่วถึงทั้งครูและนักเรียน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

งานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.สังขะ ประจำปีงบประมาณ 2565

9 ก.ย. 2565 คณะครูและบุคลากรอำเภอสังขะทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.สังขะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 30 ท่าน

“60 ปีที่พากเพียร ร้อยเรียงรักถักสายใย สู่เส้นชัยสง่างาม”

แม้ว่าเวลาในการปฏิบัติหน้าที่นี้จะสิ้นสุดในวันเกษียณอายุราชการ แต่ความดีงาม คุณงามความดี จะเป็นที่จดจำไว้ตลอดไป

ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ ลุงดอน นานวล ที่เป็นที่เคารพรักยิ่งของครู นักเรียน โรงเรียนบ้่านภูมินิยมพัฒนา และชุมชน

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน. | ปิดความเห็น บน งานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.สังขะ ประจำปีงบประมาณ 2565

ฉีควัคซีนป้องกันบาดทะยัก และตรวจภาวะโลหิตจาง

9 ก.ย. 2565 ทาง รพ.สต.บ้านตาแตรว ได้มาให้บริการฉีควัคซีนป้องกันบาดทะยัก ให้นักเรียนชั้น ป.6 และเจาะเลือดเพื่อตรวจภาวะโลหิตจางให้แก่เด็กๆ ทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ ที่นี้

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน., อนามัย | ปิดความเห็น บน ฉีควัคซีนป้องกันบาดทะยัก และตรวจภาวะโลหิตจาง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2565

7 ก.ย. 2565 วันที่ 2 ของการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 13 (ระดับเครือข่าย) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ

โพสท์ใน วิชาการ, เครือข่าย | ปิดความเห็น บน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2565