ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้พบปะคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 แม้ประเทศไทยและทั่วโลกจะอยู่ในสภาวการณ์ที่อยากต่อการดำเนินชีวิตในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่หากเราให้ความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการป้องกันโควิด ก็จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบราบเรียบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภัยโรคระบาดในครั้งนี้จะหายไปในเร็วพลัน…

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ใส่ความเห็น

เปิดเทอม 1/2564

วันที่ 1 มิ.ย.64 โรงเรียนได้เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2564 ในสถานการณ์โควิด

วันที่ 25 พ.ค.2564 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โดยเครือข่ายสังขะ 3 (ตาตุม – จารย์) ประเมินจากการรายงานความพร้อมจากผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านตาแตรว ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ได้จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19) ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้มอบเงินดังกล่าวให้แก่ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน 19 คน ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน มอบทุน | ใส่ความเห็น