ดำเนินการจัดซื้อเหล็กโครงหลังคา สร้างโดมอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

นายก้องเทพ ตุ้มทอง พร้อมด้วย นายธนาวุฒิ เกษแก้ว คุณครูประชุม อุดหนุน และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้ดำเนินการจัดซื้อเหล็กโครงหลังคา เพื่อใช้ในการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

..ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค ปัจจัยที่ทุกท่านได้นำมาบริจาคให้โรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างถึงที่สุด..

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ดำเนินการจัดซื้อเหล็กโครงหลังคา สร้างโดมอเนกประสงค์

ดำเนินการใช้สื่อนวัตกรรมการอ่านการเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการใช้สื่อนวัตกรรมการอ่านการเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2566

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน ดำเนินการใช้สื่อนวัตกรรมการอ่านการเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2566

คัดกรองการอ่าน – เขียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการคัดกรองการอ่าน – เขียน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2566 เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของ สพฐ. “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ปิดความเห็น บน คัดกรองการอ่าน – เขียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6

กลุ่มส่งเสริม ฯ และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กลุ่มส่งเสริม ฯ และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

….โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ที่ได้มอบสิ่งของจำเป็นให้กับนักเรียนในโรงเรียนของเรา ขอผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ใจดีทุกท่านประสบแต่โชคดีตลอดไป…..

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน. | ปิดความเห็น บน กลุ่มส่งเสริม ฯ และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส