ประเมินโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงงาน ประเมินโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง บ้านภูมิรวมใจคัดแยกขยะ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ สพป.สร.3 และ นักวิชาการสาธารณะสุขจังหวัดสุรินทร์ นอกจากการประเมินโครงงานแล้ว ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนให้พร้อมในทุกด้าน ทางโรงเรียนจะนำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน. | ใส่ความเห็น

อบรมการใช้ Truevworld จากเจ้าหน้าที่ ICT Talent

  • วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาที่ทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ ICT Talent ในเรื่องการใช้ Truevworld ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในองค์กร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ทางโรงเรียนขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ภาพเพิ่มเติม
โพสท์ใน True | ใส่ความเห็น

ครอบครัวโยผลเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วันที่ 22 มกราคม 2564 ครอบครัวโยผลเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ทางโรงเรียนขออำนวยอวยพรให้ครอบครัวโยผลมีสุขภาพแข็งแรง ทำการสิ่งใดให้เจริญรุ่งเรือง ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน. | ใส่ความเห็น

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านณรงค์

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านณรงค์ ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ภาพเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน., ศึกษาดูงาน | ใส่ความเห็น