สรุปรายการ การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาที่ได้ร่วมประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1. ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1 – ป.6

2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1 – ป.6

3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

4. รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

5. รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

6. รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

7. รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

8. รองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

9. รองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3

10. รองชนะเลิศอันดับ 8 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

11. รองชนะเลิศอันดับ 10 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3

12. รองชนะเลิศอันดับ 11 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ป.1-ป.3

13. รองชนะเลิศอันดับ 12 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

14. รองชนะเลิศอันดับ 13 ระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

15. รองชนะเลิศอันดับ 14 ระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

16. รองชนะเลิศอันดับ 16 ระดับเหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ขอขอบคุณทุกคนทั้งครูผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน และวิทยากร รวมถึงเพื่อนๆ ของนักเรียนทุกคนต่างมีส่วนช่วยผลักดันให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาแสดงศักยภาพ ความสามารถของตนจนมาถึงได้ระดับนี้ ปีนี้เราได้เรียนรู้ และในปีถัดไปจะได้นำประสบการณ์นี้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน สรุปรายการ การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ประจำปีการศึกษา 2566

9 พฤศจิกายน 2566

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา และคณะครูร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ในแต่ละสนามแข่ง มีกิจกรรมการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้

1.การแข่งขัน คิดเลขเร็ว ป.1 – ป.3 สนามแข่งขันโรงเรียนสังขะวิทยาคม

2.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 – ป.3 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านขอนแตก

3.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1 – ป.6 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหลัก

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนภายในอำเภอสังขะ

8 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนภายในอำเภอสังขะ โดยการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมได้ทำเต็มที่อย่างที่สุดแล้ว ถึงแม้มีบางรายการที่ยังไม่ถึงฝัน แต่เราก็ไม่ย่อท้อต่อการแข่งขันในครั้งนี้ พวกเราจะนำไปพัฒนาตนเองละเตรียมความพร้อมในการแข่งขันสนามต่อไป

และขอขอบพระคุณ คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมให้กำลังใจและร่วมตัดสินการแข่งขันในวันนี้

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์คณะกรรมการอำนวยการและขอขอบคุณ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการแข่งขันสาระ คอมพิวเตอร์ ในนามของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1KH2FWkSjHCjgne4s0kkao2dgKNZ…

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนภายในอำเภอสังขะ

ประชุม เตรียมความพร้อมสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระ คอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้ดูแลและเตรียมสถานที่การแข่งขัน สาระ คอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ประชุม เตรียมความพร้อมสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระ คอมพิวเตอร์