เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ยินดีต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านในวันแรกของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการก้องเทพ ตุ้มทอง ได้ออกเยี่ยม พบปะคณะครูและนักเรียนในช่วงเช้าของการเรียนวันแรก

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ทำความสะอาดอาคารเรียน

31 ตุลาคม 2566
บรรยากาศการทำความสะอาดเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ทำความสะอาดอาคารเรียน

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2566

30 ตุลาคม 2566

นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2566

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ยินดีต้อนรับคุณครูวรรณฤดี ศรีบุญ (คุณครูมด) เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

🎉ในนามของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอแสดงความยินดียิ่งและยินดีต้อนรับคุณครูวรรณฤดี ศรีบุญ เข้าสู่รั้ว แสด-เขียว แห่งนี้🎊

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ยินดีต้อนรับ