เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ยินดีต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านในวันแรกของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการก้องเทพ ตุ้มทอง ได้ออกเยี่ยม พบปะคณะครูและนักเรียนในช่วงเช้าของการเรียนวันแรก

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร