เข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุระดับโรงเรียน

18 ตุลาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดย นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คุณครูประชุม อุดหนุน คุณครูเจริญทรัพย์ บอกประโคน และคุณครูมงคล สมัญญา เข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุระดับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร