รับมอบเกียรติบัตรรางวัลผลคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2566 ณ หอประชุมปราสาททองและมอบเกียรติบัตรรางวัลผลคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาวิธีการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเล่น (Play Based Learning) ระดับปฐมวัย โดย นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร