ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2566

30 ตุลาคม 2566

นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร