แจ้งกำหนดปิดเรียน

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอแจ้งหยุดเรียนในวันจันทร์ ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 รวมเป็นวันหยุดต่อเนื่อง 6 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง วันพุธ ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 และเปิดเรียนในวันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ทั้งนี้โรงเรียนได้กำหนดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 โดยใช้ตารางสอนวันจันทร์

**การแต่งกาย ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร