เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

🚩เลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียนปีการศึกษา2566

วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาบวชห นำโดย ผู้อำนวยการก้องเทพ ตุ้มทอง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการออกเสียงเลือกตั้ง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

🏆โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน ด.ช.ภัทรภณ เขียวหวาน และสภานักเรียนชุดใหม่

ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้หาเสียงเอาไว้เพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ยิ่งๆ ขึ้นไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร