เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.3 และนักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ระดับเครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ 3 (ตาตุม – จารย์) ณ โรงเรียนบ้านโคกไทร

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน., ประกวด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร