ร่วมส่ง ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง สู่โรงเรียนฉลีกหนองมะแซว

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะครู นักเรียน และชุมชนร่วมส่ง นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว แม้จะเป็นอดีตผู้อำนวยโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาไปแล้ว แต่ภาพจำการเป็นผู้นำที่นำพาซึ่งการพัฒนารอบด้านใน 6 ปีที่ผ่านยังคงตราตรึงใจชาวเขียวส้มไม่รู้ลืม ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร