อบรมการใช้ Truevworld จากเจ้าหน้าที่ ICT Talent

  • วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาที่ทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ ICT Talent ในเรื่องการใช้ Truevworld ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในองค์กร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ทางโรงเรียนขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ภาพเพิ่มเติม
ข้อความนี้ถูกเขียนใน True คั่นหน้า ลิงก์ถาวร