เริ่มแล้ว! BBL ขภน.

วันที่ 11 มกราคม 2564 วันแรกของสัปดาห์ที่ 2 ที่มีการปิดสถานศึกษาจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดระลอก 2 แม้จะมีอุปสรรคทางการเรียน แต่ในเรื่องร้ายก็ยังมีโอกาสอันดีสำหรับเรื่องๆหนึ่ง นั้นก็คือการปรับบริบทอาคารปฐมวัยให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในช่วงที่งดใช้สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน นับว่าเป็นโอกาสทองของคณะครูที่ทำให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันในการออกแบบพื้นอาคารให้มีชีวิตชีวาเหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างสมวัยของเด็กนักเรียน ซึ่งการปรับปรุงบริบทนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่เรียกกันว่า BBL (Brain-based Learning) เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงานของสมอง ของคนในทุกช่วงวัย ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร