ภูมินิยมเกมส์ ครั้งที่ 2

วันที่ 11 ธ.ค. 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “ภูมินิยมเกมส์ ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นออกเป็น 2 สีด้วยกัน ได้แก่ สีเขียว และสีส้ม กิจกรรมนี้เรียกความสนใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยเป็นการจัดกิจกรรมกีฬาภายในต่อเนื่องจากปีที่แล้ว กลังจากที่โรงเรียนเว้นช่วงในการจัดกิจกรรมนี้มานาน

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ร่วมชุมชน และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร