อบรมคุณธรรมจริยธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทางโรงเรียนขออนุโมทนาฯ บุญในครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร