ผอ. พบปะนักเรียน อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวันศุกร์

ช่วงวันศุกร์ของสัปดาห์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาจะมีการทำกิจกรรมสวดมนต์เสมอมา สำหรับวันนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนในการให้การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในช่วงหลังจากสวดมนต์แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร