ขอบคุณคุณหมอที่ตรวจฟันให้หนู

ในทุกๆปีจะมีการออกให้บริการการทำทัตกรรมสำหรับนักเรียนที่ห่างไกลจากตัวเมืองของคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสังขะ และวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเสียสละในครั้งนี้ ที่คณะแพทย์ได้ให้บริการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร