รับโล่เชิดชูเกียรติ จากกรมศาสนา อ.สิรินธร

วันที่ 7 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับเกียรติจากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการรับโล่เชิดชูเกียรติคุณจาก นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมศาสนา ในพิธีเปิดงาน โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดคำกลาง ต.นิคมสร้างตนเองลำโคมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., ไม่มีหมวดหมู่ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร