สนุกกันวันเด็กที่โรงเรียน

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนได้สนุกกลับวันของนักเรียน ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาที่ได้มาขนมให้กับเด็กๆทุกคน ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร