Walk and run ?62

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ walk and run เดินวิ่งไปด้วยกัน แบ่งปันให้น้อง เพื่อช่วยเหลือพี่ๆ น้องๆ นักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ประสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น ทัังนี้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร