ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เข้าสู่ฤดูเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาจึงจัดให้มีการจัดกิจกรรมจับสลากของขวัญทั้งโรงเรียน มีทั้งของขวัญพิเศษจากคณะครูและบุคลากร

มีทั้งการแสดงสุดพิเศษจาก 3 ช่วงชั้น ดังภาพ

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร