การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ทำการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในปีงบประมาณ 2562  ทั้งนี้การจัดการสอบทั้งข้อเขียน และสัมภาษณ์เป็นไปด้วยดี มีผู้เข้าร่วมสอบคัดเลือกทั้งหมด 5 คน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร