ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

15 พ.ค. 2566 บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะครูได้กล่าวต้อนรับนักเรียนหน้าเสาธงและให้โอวาทนักเรียน ทั้งนี้ยังมีการเซ่นไหว้ตายายก่อนที่จะได้พบปะครูรัชฎาภรณ์ เอี่ยมสะอาด (ครูแป้ง) และครูญานิกา ยวนจิตร (ครูตรี) ครูคนใหม่โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา และกล่าวอำลาครูพนิตนาฎ แก้วมูล (ครูฟาง) และครูยศวดี ศรีมารักษ์ (ครูวิ) ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูที่ภูมิลำเนา

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่าน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร