นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรม เนื่องในวัน วิสาขบูชา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มอบหมายให้นายประชุม อุดหนุน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรม เนื่องในวัน วิสาขบูชา เพื่อปลูกฝังธรรมะ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กรุ้จักพิธีกรรมของวันสำคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับเจ้าอาวาส และพระลูกวัด วัดดวงแก้วนิยมธรรม ตำบลตาตุม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วันสำคัญ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร