ดำเนินการจัดซื้อเหล็กโครงหลังคา สร้างโดมอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

นายก้องเทพ ตุ้มทอง พร้อมด้วย นายธนาวุฒิ เกษแก้ว คุณครูประชุม อุดหนุน และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้ดำเนินการจัดซื้อเหล็กโครงหลังคา เพื่อใช้ในการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

..ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค ปัจจัยที่ทุกท่านได้นำมาบริจาคให้โรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างถึงที่สุด..

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร