6 ปี เส้นทางแห่งสายสัมพันธ์  ณ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ด้วยแรงใจแรงศรัทธา   มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 30 กันยายน 2564 วันสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษายัง โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ คณะครู นักเรียน ชนชุนบ้านภูมินิยม และชุมชนบ้านใกล้ ขอร่วมอำนวยอวยพรให้ให้ นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการนักพัฒนาเจริญในหน้าที่การงาน เป็นที่เคารพรักยิ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียน และชุมชน ภาพเพิ่มเติม

คุณงามความดี เก็บไว้ที่นี้ตลอดไป  ความรักที่มีให้ จะเก็บไว้ในใจตลอดกาล

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., ร่วมชุมชน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร