ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา รร. สร้างลานกิจกรรมหน้าเสาธง

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาร่วมกับชุมชุนบ้านภูมิ ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันพัฒนาบริบทโรงเรียนให้พร้อมต่อการสร้างลานกิจกรรมหน้าเสาธง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระบะเมืองช้างตาม “โครงการกระบะเมืองช้างสานฝันแบ่งปันเพื่อน้อง ครั้งที่ 2” แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะน่าเป็นห่วง สภาพอากาศจะไม่อำนวย แต่การมุ่งมั่นนี้จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ เป็นภาพประทับใจให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสามัคคีนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณไปยังทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ร่วมชุมชน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร