รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 9 พ.ย 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้แทนตัวแทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร