การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้เป็นตัวแทนของเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีรายการและผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

 1. ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
 2. ชนะเลิศ เหรียญทอง การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
 3. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
 4. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ป.1-ป.6
 5. รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง รู้จักตนค้นพบตัวเอง
 6. ลำดับที่ 8 เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
 7. ลำดับที่ 14 เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
 8. ลำดับที่ 11 เหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
 9. ลำดับที่ 16 เหรียญเงิน การขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
 10. ลำดับที่ 17 เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
 11. ลำดับที่ 10 เหรียญเงิน การสร้างภาพยนตร์สั้น (comic strip) ป.4-ป.6

ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองทุกท่าน ที่สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้

เรื่องนี้ถูกเขียนใน วิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร