การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับเครือข่าย

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 เครือข่ายตาตุมจารย์ ณ โรงเรียนบ้านตาแตรว

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ได้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเครือข่ายตาตุมจารย์ ณ โรงเรียนบ้านตาแตรว ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
การแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (comic strip)
การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมถมวัย
การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
การแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
การแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท Web editor
การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน., วิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร