ร่วมจัดนิทรรศการ


วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงทุกกลุ่มสาระ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่บรรจุใหม่ ณ โรงเรียนสิรินธร

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร