ตรวจฟัน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับการตรวจสุขภาพฟัน อุดฟัน ถอนฟันจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขะที่มาให้บริการ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร