สอบ RT ป.1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้สอบวัดความสามารถด้านการอ่าน Reading – Test หรือที่เรียกสั้นๆว่า RT

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ได้มาให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคน

ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร