รับมอบอุปกรณ์การเรียน 2/2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร