คลังเก็บป้ายกำกับ: สวดมนต์

สวดมนต์ในโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ รร.ขนาดมอญพิทยาคม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนโรงเรีย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ร่วมชุมชน, เครือข่าย | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน สวดมนต์ในโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ รร.ขนาดมอญพิทยาคม

ผอ. พบปะนักเรียน อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวันศุกร์

ช่วงวันศุกร์ของสัปดาห์โรงเรียนบ้านภูมินิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ผอ. พบปะนักเรียน อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวันศุกร์

รับโล่เชิดชูเกียรติ จากกรมศาสนา อ.สิรินธร

วันที่ 7 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร ขภน., ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน รับโล่เชิดชูเกียรติ จากกรมศาสนา อ.สิรินธร