คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมโรงเรียน

เป็นเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนโดยมีนักเรียนเป็นเป้าประสงค์หลัก เช่น กินกรรมกีฬาสี การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศเป็นต้น ทั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทางหน่วยงานอื่น เช่น วัด ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนอื่นๆ

ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เป็นอีกฤกษ์ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ใส่ความเห็น

สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน, วิชาการ | ใส่ความเห็น

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านภู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ใส่ความเห็น

สนุกสนานกับกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นับว่าเป็นกิจก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ใส่ความเห็น