คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมโรงเรียน

เป็นเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนโดยมีนักเรียนเป็นเป้าประสงค์หลัก เช่น กินกรรมกีฬาสี การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศเป็นต้น ทั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทางหน่วยงานอื่น เช่น วัด ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนอื่นๆ

วันไหว้ครู 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านภูมิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้จัดกิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ใส่ความเห็น

ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายยุทธนา สัมฤทธ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ใส่ความเห็น

ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เป็นอีกฤกษ์ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | ใส่ความเห็น