อบรมโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสาวณิชชนม์ คำนึงคง ครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) เพื่อพัฒนาระบบและนำร่องการใช้งานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) ให้เชื่อมโยงบูรณาการกับข้อมูลอื่น ๆ ประมวลผลและแสดงผลได้อย่างหลากหลายให้แก่โรงเรียนต่อไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร