สรุปรายการ การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาที่ได้ร่วมประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1. ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1 – ป.6

2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1 – ป.6

3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

4. รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

5. รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

6. รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

7. รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

8. รองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

9. รองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3

10. รองชนะเลิศอันดับ 8 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

11. รองชนะเลิศอันดับ 10 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3

12. รองชนะเลิศอันดับ 11 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ป.1-ป.3

13. รองชนะเลิศอันดับ 12 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

14. รองชนะเลิศอันดับ 13 ระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

15. รองชนะเลิศอันดับ 14 ระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

16. รองชนะเลิศอันดับ 16 ระดับเหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ขอขอบคุณทุกคนทั้งครูผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน และวิทยากร รวมถึงเพื่อนๆ ของนักเรียนทุกคนต่างมีส่วนช่วยผลักดันให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาแสดงศักยภาพ ความสามารถของตนจนมาถึงได้ระดับนี้ ปีนี้เราได้เรียนรู้ และในปีถัดไปจะได้นำประสบการณ์นี้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร