ศึกษาดูงาน ฯ

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับเครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ 3 (ตาตุม-จารย์) นำโดยนายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์ ประธานเครือข่าย ฯ ร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร