วันพระ 31 สิงหาคม 2566

“อันความดี คนชั่วไม่ทำ อันความชั่ว คนดีจะไม่มีวันทำ”

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินินยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสวัสดีวันพระ โดยมีพระสวัสดิ์ ฐานวีโร วัดโนนสว่างวนาราม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้อบรมสั่งสอนและปลูกฝังให้นักเรียน เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมดังกล่าวไปบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร