วันพระ 22 กันยายน 2566

🌷วันที่ 22 กันยายน 2566 วันนี้วันพระ🌷

“หัวใจเป็นมงคล สำคัญที่สุด ถ้าหัวใจไม่เป็นมงคลเสียแล้ว มีวัตถุมงคลมากมายเพียงใด ก็ไม่มีความหมาย”

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ร่วมกิจกรรมสวัสดีวันพระ โดยมีพระสวัสดิ์ ฐานวีโร วัดโนนสว่างวนาราม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ศีลให้พรในเช้าวันพระในวันนี้ ขอผลบุญนี้จงปกปักรักษาและคุ้มครองผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากภัยอันตรายต่างๆทั้งปวงด้วยเทอญ

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1A7401SDMqI…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร