วันพระ 16 สิงหาคม 2566

“วันนี้วันพระ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทาง เปิดบุญและเปิดบารมีให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน”

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 พระสวัสดิ์ ฐานวีโร วัดโนนสว่างวนาราม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้อบรมสั่งสอนและปลูกฝังให้นักเรียน เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมดังกล่าวไปบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร