รับมอบทุนการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลตาตุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

30 สิงหาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้รับมอบทุนการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลตาตุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายเงิน เอกลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการมอบทุนในครั้งนี้

ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาในครั้งนี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร