รับมอบของบริจาค

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอขอบคุณ ร้านดำรง หลังคาเหล็กที่ได้บริจาคสี TOA สำหรับใช้ในการรองพื้นสีเสาโดมอเนกประสงค์

โรงเรียนขอขอบคุณยิ่งและขอให้ท่านและครอบครัวประสบพบเจอแต่ความสุข คิดสิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกประการ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร